El nou “gencat”

Els ciutadans arriben al portal de la Generalitat de Catalunya amb necessitats molt concretes. Qualsevol cosa que s’interposi entre ells i els seus objectius no té raó de ser.
Amb aquesta filosofia de disseny centrat en el ciutadà, s’ha creat el nou gencat. Un servei digital dissenyat per donar servei, per fer fàcil allò difícil amb l’objectiu de facilitar l’accés a la informació de l’administració.

Visita gencat.cat